Zmierzch Bogów
Wracać wciąż do domu Le Guin
Blog :

Kościół wspierał germanizację Górnego Śląska

Kościół katolicki aktywnie przyczynił się do germanizacji Górnego Śląska. W poniższym artykule przedstawiam historyczne źródła dotyczące owego procederu.
Więcej Komentarz