Zmierzch Bogów
Wracać wciąż do domu Le Guin
Teksty :

King Crimson - Epitaph

The wall on which the prophets wrote
Mór, na którym spisane są proroctwa
Is cracking at the seams
Pęka w szwach
Upon the instruments of death
Na instrumentach śmierci
The sunlight brightly gleams
Połyskuje promień słońca
When every man is torn apart
Gdy każdy człowiek rozdarty jest
With nightmares and with dreams
pomiędzy koszmarami a marzeniami we śnie
Will no one lay the laurel wreath
nikt nie przywdzieje laurowego wieńca
When silence drowns the screams
gdy cisza zapadnie się w krzyku

Confusion will be my epitaph
Zagubienie, będzie mym epitafium
As I crawl a cracked and broken path
Gdy pełznę strzaskaną i rozbitą ścieżką
If we make it we can all sit back
Jeśli to przetrwamy, będziemy mogli się rozsiąść
and laugh
I śmiać
But I fear tomorrow I'll be crying
Lecz obawiam się, że jutro będę płakał
Yes I fear tomorrow I'll be crying
Tak, obawiam się, że jutro będę łkał

Between the iron gates of fate
Pomiędzy wrotami żelaznych bram przeznaczenia
The seeds of time were sown
Wzeszło nasienie czasu,
And watered by the deeds of those
Żywione dokonaniami tych
Who know and who are known
Którzy wiedzą i którzy są znani
Knowledge is a deadly friend
Wiedza jest śmiertelnie niebezpiecznym przyjacielem
If no one sets the rules
Gdy nikt nie ustala reguł
The fate of all mankind I see
A jedyny los ludzkości jaki dostrzegam
Is in the hands of fools
Spoczywa w rękach głupców
Komentarz
Średnia ocena: 0
Oceny: 0
starstarstarstarstar

Podobne artykuły