Castle Party 2020
Wracać wciąż do domu Le Guin
Teksty :

Coma - Pierwsze Wyjście z Mroku

PRZED a…šWITEM OBUDZIa…EM SIa„˜ BY a…»Ya„†
WPLa„„TANY W CUDZa„„ POa…šCIEL, W CUDZE SNY
POMIa„˜DZY POa…»a„„DANIEM, A ROZKOSZa„„ TKWI DOLINA NOCY
SKAZANY NA PONURY MIEJSKI ZGRZYT
OSNUTY PRZEa…šCIERADa…EM BRUDNEJ MGa…Y
CHCa„„C UKRYa„† SIa„˜ PRZED SOBa„„ SAMYM
CHLAa…EM WaƒÂ“Da„˜ W DUSZNYM BARZE

LECZ PRZECIEa…» BaƒÂ“G DOBRZE WIE
DLACZEGO Da…AWI MNIE WSTRa„˜T
DLACZEGO STRACH NABIERA MOCY I ZNIEWALA ROZUM
NA PEWNO KAa…»DY CHOa„† RAZ
UTRACIa… WIARa„˜ JAK JA
OBYM NIE BLIa…»EJ STAa…
SENNEGO DNIA W KRaƒÂ“LESTWIE MROKU

PROROCY PORZYGALI SIa„˜ I a…šPIa„„
POECI UMIERAJa„„ W GROBACH STROF
ANIOa…Y a…šMIERDZa„„ POTEM, a…»Ra„„ KIEa…BASa„˜
MAJa„„ W DUPIE a…»YWYCH
ZGINa„˜a…A W NIEPOKOJU WIELKICH MIAST
OSNUTA HURAGANEM DURNYCH SPRAW
MALEa…ƒKA TAJEMNICA - BYCIA W CISZY
LUB PO PROSTU BYCIA

GINIE NADZIEJA I MOC
ROa…šNIE APETYT NA Za…O
ZWYCIa„˜a…»a„„ CI, CO NIENAWIa…šCIa„„ SILNI
SZYDZa„„ Z INNYCH
NAD MIASTEM WYRaƒÂ“Sa… JAK KRZYK
I ZAMKNa„„a… DROGa„˜ DO GWIAZD
OGROMNY WSTYD I STRACH PRZED CISZa„„
ETERYCZNa„„

MIMO a…»E ZGUBIa…EM SIa„˜
MIMO a…»E ZABRNa„„a…EM W MROK
WYMIESZAa…EM Z Ba…OTEM KREW
OCALEJa„˜ MIMO TO
TRZEBA UPRZYTOMNIa„† SOBIE a…»E
NAWET KIEDY WSZYSTKO STRACI SENS
ZNAJDZIESZ PRZESTRZEa…ƒ GDZIE
WIELKA WIARA Ta…UMI La„˜K

I JEa…»ELI TAK MA BYa„†, a…»E POMIMO WSZYSTKO
JA WYDOSTANa„˜ SIa„˜
TO CHYBA WARTO
WIERZYa„†

MIMO a…»E...
Komentarz
Średnia ocena: 0
Oceny: 0
starstarstarstarstar

Podobne artykuły