Paradoks
Wracać wciąż do domu Le Guin

Arakab (Bicz)