Paradoks
Wracać wciąż do domu Le Guin

EchoBartosz (Bicz)