Zmierzch Bogów
Wracać wciąż do domu Le Guin
Poezja :

Ostatnie spojrzenie

"

To moje ostatnie spojrzenie na dzisiejszy świat

Na niebo uwikłane w dramat ze słońcem

Ostatni lot ptaka nad horyzontem

I – może – przedostatni świst jego skrzydeł

Jutro zobaczę piekielne kamienie

Wyryte w nich znaki runiczną mocą

Zamkną mnie w kręgu bezsilności

I nic nie poradzę że mnie tam wezmą

Trójskrzydłe anioły śmierci

Trzepocąc nade mną i we mnie

Młócąc swoje konwulsje wewnętrzne

Wyrzucają na świat daremnie

Obrzucają nimi ludzi jak ziarnem

Którego ziemia nie przyjmie w swe ramiona

Ja ostatni raz patrzę na życie

Z ziemi uwikłanej w dramat z ludźmi17 X 1999
Więcej Komentarz