Wracać wciąż do domu Le Guin
Paradoks
Blog :

Człowiek fotelu, uszy ryżu i montaż miejscowej ludności

Najgłupsze i najśmieszniejsze fragmenty tłumaczenia północnokoreańskiej konstytucji opracowanego przez translator Google.
Sama sobie zgotowałam ten los

Ponieważ jestem studentką i mam na studiach przedmiot związany z polityką, nie należy się dziwić, że pewnego dnia pojawiła się w moim życiu konieczność przygotowania informacji na temat ustroju Korei Północnej. Tych Czytelników, którzy mi współczują, chcę od razu zapewnić, iż sama sobie zgotowałam ten los. Każda osoba z mojej uczelnianej grupy musiała wybrać jedno, dowolne państwo, a ja, przez nikogo nie namawiana, zdecydowałam się właśnie na Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że chciałam być oryginalna, a po drugie dlatego, że sprzątnięto mi sprzed nosa Rosję, Białoruś i Chiny.

SI - sztuczna inteligencja? Raczej sztuczny idiotyzm!

Odrabianie pracy domowej postanowiłam zacząć od poszukania w Internecie konstytucji Korei Północnej - i rzeczywiście, znalazłam ją, ale w angielskiej wersji językowej (nawiasem mówiąc, jest to najnowsza wersja konstytucji KRLD z 2009 roku!). Ponieważ rzeczona konstytucja jest napisana bardzo trudnym, prawniczym językiem i pełna górnolotnych słów, których nigdy wcześniej nie widziałam, zdecydowałam się przepuścić ją przez automatyczny translator Google (wiecie, ten, który wyświetla się po naciśnięciu odnośnika “Narzędzia językowe”). Przekład, który otrzymałam po kilku sekundach, okazał się kompletnie nietrafiony: niegramatyczny, nieskładny i chwilami zupełnie niezrozumiały. Jaka szkoda, że w drugiej połowie 2010 roku, w dobie nieustannego postępu technicznego i rozwoju sztucznej inteligencji, automatyczne translatory nadal nie potrafią poprawnie przetłumaczyć tekstu z języka angielskiego na polski!

Zdumiewające rozwiązania językowe translatora Google

W niniejszym artykule chciałabym zacytować najgłupsze i najśmieszniejsze fragmenty tłumaczenia północnokoreańskiej konstytucji opracowanego przez translator Google. Znać po nich, że są one dziełem maszyny, bo człowiek - jak to się mówi - “musiałby bardzo długo myśleć, żeby coś tak głupiego wymyśleć”. Życzę przyjemnego czytania i ubawu po pachy!

Cytat pierwszy: “Towarzysza Kim Ir Sena wzmocnione i rozwinięte Republiki w mas ludowych-centered kraju socjalistycznym i socjalistycznego państwa niezależności, samowystarczalności i samoobrony, przedstawiając chuch'e zorientowanych rewolucyjnej linii i mądrze prowadzi różnych etapach rewolucji społecznej i prac budowlanych”

Komentarz do cytatu pierwszego: tego akurat nie mogę skomentować, bo nie mam pojęcia, co autor tłumaczenia, czyli translator Google, miał na myśli!

Cytat drugi: “Deputowanych do organów władzy wszystkich szczebli mają ścisłe powiązania z ich części składowych i jest odpowiedzialny za ich pracę. Składniki może odwołać zastępcę wybrali w danym czasie w przypadku tej ostatniej traci pewność siebie”

Komentarz do cytatu drugiego: ja rozumiem, że deputowany może stracić mandat albo dietę poselską, ale żeby odbierać mu pewność siebie? Szkoda, iż z powyższego cytatu nie da się wywnioskować, w jakich okolicznościach owo “odbieranie pewności siebie” następuje!

Cytat trzeci: “KRLD opiera prawdziwego zorientowane na ludzi i kultury, który służy rewolucyjnych socjalistycznych ludzi pracy. W budynku socjalistycznej kultury narodowej, państwo nie może sprzeciwić się przenikanie kultury imperializmu i restorationist tendencje i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, i dziedziczyć i rozwijać je zgodnie z socjalistyczną rzeczywistością”

Komentarz do cytatu trzeciego: ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego? Polskiego? Dlaczego wcześniej nie wiedziałam, że nad naszym dorobkiem kulturalnym czuwa rząd Korei Północnej? A tak w ogóle, to co to jest “budynek socjalistycznej kultury narodowej”? Miejsce, w którym marksiści przechowują swoje dzieła? A może coś w rodzaju Młodzieżowego Domu Kultury dla synów i córek działaczy partyjnych? Dlaczego akurat tam państwo nie może sprzeciwiać się przenikaniu kultury imperializmu? Wirtualny translator Google odmawia udzielenia odpowiedzi na te pytania!

Cytat czwarty: “Zadaniem sił zbrojnych KRLD jest przeprowadzenie pierwszego wojskowego rewolucyjnej linii w celu ochrony centrum nerwowe rewolucji, ochrony interesów ludzi pracy, obrony ustroju socjalistycznego i zdobyczy rewolucji z zagranicy agresji i ochrony wolności, niezależności i spokoju ojczyzny”

Komentarz do cytatu czwartego: what the f**k is centrum nerwowe rewolucji? Czy to epicentrum komunistycznego przewrotu? Obszar, na którym marksiści tak bardzo się denerwują, że są w stanie wywołać rewolucję w celu zrealizowania swoich planów? Nie mam zielonego pojęcia!

Cytat piąty: “Państwo ustala rewolucyjny system kierowania etosu wojska i wojskowych; wzmocnienia dyscypliny wojskowej i dyscypliny w armii masowych oraz promować wyświetlacz o wysokiej wzniosłych mocy tradycyjnej jedności między oficerów i żołnierzy, harmonii pomiędzy wojskowym i politycznym [sprawy ], i jedności armii i narodu”

Komentarz do cytatu piątego: co promować? Wyświetlacz? Zaiste, brak mi słów!

Cytat szósty: “Obywatele są wartości i miłości własnością państwa i organizacji społecznych, współpracy, walki z wszelkimi formami sprzeniewierzenia i odpadów, i pilnie zarządzania w gospodarce kraju w sposób godny mistrza. Własnością państwa i organizacji społecznych spółdzielni są nietykalne”

Komentarz do cytatu szóstego: no i wyszło szydło z worka! W totalitarnej Korei Północnej obywatele są własnością państwa! Ale nie tylko… Mieszkańcy KRLD są również własnością organizacji społecznych, współpracy oraz walki z wszelkimi formami sprzeniewierzenia i odpadów. Ciekawe, czy ta walka uświadamia sobie, jak ważną rolę odgrywa w kraju Kim Dzong Ila? Wszak bycie właścicielką ludzi to nie tylko zaszczyt, ale również ogromna odpowiedzialność! Walka musi przyjąć do wiadomości, iż jej własność w postaci zasobów ludzkich powinna być dla niej priorytetem. Odpady nie zając, nie uciekną!

Cytat siódmy: “SPA wymaga kworum ponad dwóch trzecich głosów ogólnej liczby posłów w celu zaspokojenia”

Komentarz do cytatu siódmego: tak wielu posłów potrzeba do zaspokojenia…? Kurde szlagier! Wolę nie wiedzieć, o co chodzi! Swoją drogą, powyższy cytat przypomniał mi znany dowcip: “Jak wielu prawdziwych mężczyzn potrzeba do wkręcenia żarówki? Ani jednego! Prawdziwy mężczyzna nie boi się ciemności!”. Hehehe, analogicznie do tego można powiedzieć: “Jak wielu posłów potrzeba do zaspokojenia potrzeb bytowych obywateli Korei Północnej? Ani jednego! Według oficjalnej propagandy, wszelkie łaski zsyła z zaświatów towarzysz Kim Ir Sen!”.

Cytat ósmy: “SPA komitetów sektorowych wykonuje swoją pracę pod kierunkiem Prezydium gdy SPA SPA znajduje się w zagłębieniu”

Komentarz do cytatu ósmego: w jakim zagłębieniu? Może w Zagłębiu? Pozdrowienia dla Czytelników z Sosnowca!

Cytat dziewiąty: “Deputowanych do SPA jest zagwarantowana nienaruszalność. Nr zastępca SPA może być zatrzymany lub podlegać kar za przestępstwa bez zgody SPA, lub gdy jest we wnęce bez zgody jego Prezydium, za wyjątkiem oczywistych przestępstwa”

Komentarz do cytatu dziewiątego: no dobrze, a jeśli Numer Zastępca jest we wnęce za zgodą Prezydium? Czy wolno go wtedy zatrzymać albo pociągnąć do odpowiedzialności karnej? Nawiasem mówiąc, określenie “Numer Zastępca” brzmi trochę jak “Lord Kanclerz”, “Ojciec Dyrektor” albo “Towarzysz Generał”.

Cytat dziesiąty: “Przewodniczący KRLD NDC mają obowiązki i uprawnienia do:
1. Przewodnik ogólnej sprawy państwa.
2. Bezpośrednio przypomnienie pracy NDC.
3. Powoływania lub odwoływania ważnych kadry narodowej sektora obronnego.
4. Ratyfikacja lub uchylenia znaczących umów z innymi krajami.
5. Ćwiczenia prawo do udzielania specjalnych odpustów”

Komentarz do cytatu dziesiątego: ładne kwiatki! Zawsze wiedziałam, że komuchy traktują swoją ideologię jak religię (wszak pisał o tym już Gustaw Herling-Grudziński, autor wstrząsającej książki “Inny świat” poświęconej sowieckim łagrom), ale nie sądziłam, iż w ich rzekomo racjonalistycznym środowisku istnieje zwyczaj udzielania odpustów!

Cytat jedenasty: “SPA Prezydium może mieć kilka honorowych wiceprezesów. Funkcjonariusze wśród posłów SPA, którzy uczestniczyli w pracach dotyczących budowy państwa przez długi czas i się wyróżnia składki mogą zostać honorowym wiceprzewodniczących SPA Prezydium”

Komentarz do cytatu jedenastego: panie translatorze Google! Czy mógłby pan powtórzyć? Kto może zostać honorowym wiceprzewodniczącym Prezydium SPA?

Cytat dwunasty: “Ustanowienie lub zniesienie narządów pod bezpośrednią kontrolą Rady Ministrów, głównych organów administracyjnych i ekonomicznych, i przedsiębiorstw, oraz ustanowić środki w celu poprawy organizacji administracji państwowej”

Komentarz do cytatu dwunastego: o rany! Sformułowanie “zniesienie narządów” jednoznacznie kojarzy mi się z amputacją jakiejś części ciała! A przecież organizacje praw człowieka donoszą, iż obywatelom KRLD często brakuje pieniędzy na środki anestezjologiczne, przez co wiele amputacji odbywa się bez żadnego znieczulenia! Tragedia… Źle się dzieje w państwie koreańskim… Ej, a może te amputacje to jakaś forma tortur lub eksperymentów medycznych, którym poddaje się przeciwników politycznych i ich rodziny?

Cytat trzynasty: “Komitety i ministerstw Rady Ministrów kieruje posiedzeniach komisji i kadry spotkań. Posiedzenia komisji i kadry posiedzeń komisji i ministerstw ma dyskusji i podjęcia decyzji w sprawie środków na wykonanie szafy decyzje i zarządzenia, jak również inne ważne kwestie”

Komentarz do cytatu trzynastego: to się nazywa biurokracja! Zobaczcie, jak wiele zachodu potrzeba, żeby legalnie wykonać szafę! Posiedzenia, dyskusje, wspólne podejmowanie decyzji… Z drugiej strony, skoro jest to “ważna kwestia”, to chyba nie wypada się tym bulwersować, co?

Cytat czternasty: “Kadencja wojewódzkich (gmina bezpośrednio pod władze centralne), komunalnych (dzielnica), i powiatowych zespołów ludzi wynosi cztery lata. Nowe wybory montażu miejscowej ludności odbywa się przed upływem jego kadencji”

Komentarz do cytatu czternastego: wybory montażu miejscowej ludności? Na Zeusa, o co tu chodzi?

Cytat piętnasty: “4. Elect lub odwołania przewodniczącego, vice przewodniczącego, sekretarza i członków komisji ludzi na odpowiednim poziomie.
5. Elect lub wycofania sędziów i asesorów ludzi sądu na odpowiednim poziomie.
6. Odstąpić błędnych decyzji i dyrektyw komisji ludzi na odpowiednim poziomie i zespołów ludowych i komitetach ludzi na niższych szczeblach”

Komentarz do cytatu piętnastego: cha, cha, cha! To akurat mi się podoba! Szkoda, że w Polskiej konstytucji nie jest napisane, iż komisje i sądy powinny być na odpowiednim poziomie! Mam jednakże jedno pytanie: o jakie zespoły ludowe chodzi? Czy o te, które śpiewają socrealistyczne piosenki na cześć chłopów i ich pracy?

Cytat szesnasty: “montaż lokalnych ludzi wybiera swojego przewodniczącego. Człowiek fotelu przewodniczy hali na sesji”

Komentarz do cytatu szesnastego: niestety, znowu nie mam pojęcia, co autor tłumaczenia, translator Google, miał na myśli. Wiem, co to znaczy “człowiek sukcesu” albo “człowiek czynu”, jednak wyrażenie “człowiek fotelu” jest mi zupełnie obce. Może mowa tu o kimś, kto “siedzi na stołku”, czyli pełni jakąś funkcję publiczną?

Cytat siedemnasty: “Expose przestępców i sprawców prawo i pociągnięcie ich do konta prawnych w celu ochrony suwerenności KRLD, system socjalistyczny, własnością państwa i organizacji społecznych, spółdzielni i praw konstytucyjnych, życie i mienie ludzi”

Komentarz do cytatu siedemnastego: a to ciekawe! W Polsce expose wygłasza premier, a w Korei Północnej przestępcy! Tak przynajmniej wynika z powyższego tłumaczenia opracowanego przez sztuczną inteligencję (właśc. sztuczny idiotyzm).

Cytat osiemnasty: “Postępowanie sądowe prowadzone są przez Centralny Sąd prowincji (gmina bezpośrednio pod władze centralne) Sądy i gminy (powiat) i powiat ludzi sądów i sądów specjalnych. Wyroki muszą być dostarczane w nazwę KRLD”

Komentarz do cytatu osiemnastego: hmmm… Nazwa KRLD musi być strasznie długa, skoro dołącza się do niej treści wyroków sądowych… Zaraz, zaraz! Czy KRLD nie nazywa się po prostu KRLD?

Cytat dziewiętnasty: “Godło KRLD przedstawia projekt wspaniały hydroelektrowni pod Mt Paektu, świętą górę rewolucji, i świetnie świeci pięcioramienna czerwona gwiazda, w owalnej ramce składający się z uszu ryżu, pleciony z czerwonym wstęga z napisem Ludowo-Demokratyczna Republika Korei"

Komentarz do cytatu dziewiętnastego: no cóż… W Polsce często się mówi, że “ściany mają uszy”, ale o “uszach ryżu” nigdy się nie wspomina. Może północnokoreański ryż różni się od tego, który importujemy z Chin?

Kilka słów na zakończenie

Jak widać, przekłady z języka angielskiego dokonywane przez automatyczny translator Google są mało zrozumiałe, niepoprawne pod względem językowym i niezgodne z tekstami źródłowymi, ale za to zabawne i dziwaczne do granic absurdu. Najważniejsze jest jednak to, iż mogą one stać się źródłem rozrywki na długie jesienne wieczory. Ciekawe tylko, co by powiedział Kim Dzong Il, gdyby się dowiedział, że wirtualny tłumacz zrobił farsę (ewentualnie: tragifarsę) z jego komunistycznego reżimu? Czy zdumiewające rozwiązania językowe translatora Google by go rozbawiły?…

Natalia Julia Nowak

P.S. Anglojęzyczny przekład konstytucji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest dostępny na stronie:

http://asiamatters.blogspot.com/2009/10/north-korean-constitution-april-2009.html

A to pełna wersja osławionego tłumaczenia translatora Google:

http://translate.google.pl/translate?u=http%3A%2F%2Fasiamatters.blogspot.com%2F2009%2F10%2Fnorth-korean-constitution-april-2009.html&sl=en&tl=pl&hl=&ie=UTF-8
Komentarze
Alpha-Sco : Ja wiem, że w sens można się wgłębić i nie jest to drastyczne an...
amorphous : Zabawny tekst tylko nie rozumiem o co chodzi z ta sztuczna inteligencja.
Yngwie : Ja wiem, że w sens można się wgłębić i nie jest to drastyczne an...
Średnia ocena: 0
Oceny: 0
starstarstarstarstar

Podobne artykuły