Castle Party 2020
Wracać wciąż do domu Le Guin
Muzyka :

Crionics - Neuthrone

Na rynku pojawi³a siê najnowsza, trzecia p³yta krakowskiego zespo³u Crionics. Tytu³ albumu to "Neuthrone". Kr±¿ek mia³ swoj± europejsk± premierê 15 lipca 2007 roku i ku zadowoleniu muzyków zespo³u cieszy siê sporym zainteresowaniem. Na albumie "Neuthrone" oprócz dziesiêciu premierowych kompozycji znalaz³ siê tak¿e teledysk do utworu "Humanmeat Cargo".
Ju¿ w sierpniu Cronics rozpocznie intensywne promowanie swojego wydawnictwa tras± koncertow± po pó³nocnej Europie wraz z brazylijskim Krisiun, amerykañskim Incantation i greckim Rotting Christ. W pa¼dzierniku muzycy zawitaj± do naszych wschodnich s±siadów i odwiedz± m.in. Rosjê, Ukrainê, Bia³oru¶ i Mo³dawiê. Od 9 do 18 listopada Crionics we¼mie udzia³ w drugiej czê¶ci trasy Rebel Angel Tour, w ramach której zawita do 10 polskich miast. Wiêcej szczegó³ów mo¿na znale¼æ na oficjalnej stronie zespo³u www.crionics.pl

Tracklista:01. New Pantheon (03:36)
02. Arrival 2033 (03:10)
03. Neu.Throne.Aeon (04:30)
04. Superiors (04:06)
05. Hell Earth (02:57)
06. Humanmeat Cargo (03:39)
07. Outer Empire (04:58)
08. Frozen Hope (05:40)
09. When The Sun Goes Out... (04:52)
10. Black Warriors (Bonus Track) (04:52)
Komentarz
Średnia ocena: 0
Oceny: 0
starstarstarstarstar

Podobne artykuły