Wracać wciąż do domu Le Guin
Castle Party 2020
Teksty :

Laibach - Drzava

The State)

drzava skrbi za the state is responsible for
zascito protecting
dvig raising
in izkoriscanje gozdov and exploiting the forest

drzava skrbi za the state is responsible for
fizicno vzgojo ljudstva the people's physical education
posebno mladine particularly youths'
v svrho dviganja in order to raise standards
narodovega zdravja of national health
narodne national
delovne working
in obrambne sposobnosti and defence capability

ravna cedalje bolj popustljivo it is behaving ever more indulgently
dopusca se vsa svoboda all freedom is allowed

oblast authority
je pri nas here belongs to
ljudska The People
Komentarz
Średnia ocena: 0
Oceny: 0
starstarstarstarstar

Podobne artykuły