NNHMN
Castle Party 2018
Teksty :

Acid Drinkers - Jest Tam Kto??!!

U3/4yj swej m¥drej gˆowy
U3/4yj swej m¥drej ˜wiadomo˜ci
To nic zˆego
Wypr¢buj wyobra"ni(c)
Sprawd" sw¢j du3/4y m¢zg
Nie poczujesz b¢lu
S¥dz(c), 3/4e nie zniknisz, wi(c)c...
Jest tam kto??!!
Mam co˜ nowego, co mo3/4esz wypr¢bowa†
Musisz spr¢bowa†, nie kˆami(c)!
Nie czujesz si(c) "le?
Mog(c) zawoˆa† pomoc
Masz czerwon¥ twarz, mo3/4e chcesz si(c) pomodli†
To nie m¢j spos¢b
Musisz spr¢bowa†
Poczujesz si(c) dobrze, wi(c)c
Komentarz
Średnia ocena: 0
Oceny: 0
starstarstarstarstar

Podobne artykuły