Paradoks
Wracać wciąż do domu Le Guin

Heroes (Bicz)