Zadra
Wracać wciąż do domu Le Guin

Aphra_Sayuri (Anciliae)