Zadra
Castle Party 2018
Teksty :

Prodigy - Voodoo People

Magic people, voodoo people.

The voodoo, who do, what you don't dare do people.

Voodoo!

The voodoo, who do, what you don't dare do people.
The voodoo, who do, what you don't dare do people.

The voodoo!

The voodoo, who do, what you don't dare do people.
The voodoo, who do, what you don't dare do people.
Magic people, magic people, voodoo people, magic people.
Magic people, magic people, voodoo people, magic people.
Magic people, magic people, voodoo people, magic people.
Magic people, magic people, voodoo people, voodoo
Komentarz
Średnia ocena: 0
Oceny: 0
starstarstarstarstar

Podobne artykuły