Castle Party 2020
Wracać wciąż do domu Le Guin
Recenzje :

Alice Calaprice - Einstein W Cytatach

Kolejna już książka o jednym z najznakomitszych uczonych-fizyków czyli Albercie Einsteinie. Ten fizyk, filozof, wierny i wojujący pacyfista, a także syjonista, przysparza nawet teraz, kilkadziesiąt lat po swojej śmierci, tematów do rozważań i do głębszych zastanowień. Cóż taki z pozoru zwykły człowiek zrobił dla ludzkości? Nie chodzi tu jednak tylko o to, że jest on twórcą ogólnej i szczegółowej teorii względności, ale o to, że człowiek, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, wyprzedzał swoje lata światopoglądem i działaniami.
W tej oto krótkiej, zaledwie 259 stronicowej książeczce, zawarte są wszystkie, te znane i mniej znane powiedzenia wielkiego fizyka. Od tych "dla potomnych" do tych często żartobliwych i dających do myślenia. Zebrała to wszystko Alice Calaprice - bliska współpracowniczka Einsteina. Ujawnione zostały na potrzeby tej książki listy miłosne Einsteina do swoich dwóch żon. Czytając te cytaty i powiedzenia można przekonać się o nieprzejednanym talencie literackim Alberta, a także o trafnym obserwowaniu otaczającego go świata.

Jego twierdzenia mają odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym. Einstein mówił, że "ludzie są w swojej religii ciemni". Sam wielokrotnie powtarzał: "Wierzę w Boga Spinozy, przejawiającego się w harmonii wszystkiego, co istnieje, a nie w Boga, który zajmowałby się losem i uczynkami każdego człowieka". Mówił także o swoim pacyfizmie: "Mój pacyfizm jest uczuciem czysto instynktownym; jestem pacyfistą, ponieważ mordowanie ludzi jest dla mnie czymś odrażającym. Moja postawa nie wynika z żadnej teorii intelektualnej, lecz oparta jest na najgłębszej antypatii, jaką żywię dla wszelkich przejawów okrucieństwa i nienawiści".
Książka przytacza nam obraz uczonego-kawalarza. Niejeden raz Einstein pokazał się od strony zabawnej. Wspomina go tak Abraham Pais, mówiąc: "Wybuchał najbardziej niezwykłym śmiechem, jaki dane mi było kiedykolwiek słyszeć. (…) Przypominał trochę szczekanie foki. Był to śmiech człowieka szczęśliwego. Odtąd zawsze idąc na spotkanie z nim, przygotowywałem jakąś dobrą anegdotę, dla samej przyjemności usłyszenia, jak się śmieje".

Nie będę przytaczać tutaj więcej cytatów, bo odkryłabym całą tajemnicę tej książki. Dla mnie osobiście Einstein był i jest ważną postacią. Mogę nawet powiedzieć, że jest moim autorytetem: "Ze wszystkich postaci publicznych, jakie znałem, Einstein budził mój największy podziw. (…) Był on nie tylko wielkim uczonym, ale i wielkim człowiekiem. Opowiadał się za pokojem, gdy świat zmierzał ku wojnie. Zachował rozsądek w oszalałym świecie i postawę liberalną w świecie pełnym fanatyków".

Polecam tą książkę wszystkim tym, którzy otwarci są na jawne przedstawianie swoich racji, w stosunku do tematów tabu, które w Polsce są tak unikane. Żeby nie pozostać w zaścianku Europy i otworzyć się na nowe horyzonty myśli i działań, należy przeczytać ten leksykon i pokazać światu, kto tu rządzi! Myślę, że książka ta przydatna jest przede wszystkim ludziom młodym, tak jak ja, którzy nie mają do końca ukształtowanych swoich poglądów i ciągle poszukują.
Komentarz
Średnia ocena: 0
Oceny: 0
starstarstarstarstar

Podobne artykuły