Paradoks
Wracać wciąż do domu Le Guin

Zet (Diabolista)