Zmierzch Bogów
Wracać wciąż do domu Le Guin

Gagath (Bicz)